Zdroj: https://www.sokolovska130.cz/dulezite-informace  •  Vydáno: 25.1.2013 18:02  •  Autor: Lukáš Will

Důležité informace

Důležité informaceDůležíté informace pro obyvatele...

Od 1.1.2012 se úhrady za užívání bytu platí na účet společenství:
ČSOB Plzeň
číslo účtu: 248067620/0300

Váš variabilní symbol uvedený v předpisu úhrad za užívání bytu zůstává stejný !!!

Pokud vaše platby realizujete prostřednictvím SIPO (Sdružené inkasní platby obyvatel),  žádná změna pro vás nenastává!!!

Informace:

Jakýkoliv zásah (např. montáž čehokoliv a kdekoliv)
do fasády domů je přísně zakázán. V případě porušení tepelného pláště bude následná, poměrně drahá, oprava účtována viníkovi!!!

V případě využití venkovních parapetů dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke znehodnocení fasády. Poškození fasády bude opět účtováno viníkovi!!!

Pokud požadujete úpravu označení na zvonkovém tablu, požádejte o to někoho z výboru SVJ. Prosíme, nepolepujte zvonky sami.

JAKÁKOLIV MANIPULACE se zvonky, domácími telefony a multimediální zásuvkou JE ZAKÁZÁNA.

V případě nefunkčnosti bude oprava účtována viníkovi!!!

 

Zateplením obvodového pláště budovy je nutné odvést vlhkost z původních panelů. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme v letních měsících maximální možné větrání a v zimních měsících o přetápění vašich bytů, aby nedocházelo k výskytu plísně.

Děkujeme za pochopení
Výbor SVJ