Zdroj: http://www.sokolovska130.cz/aktualni-informace  •  Vydáno: 26.11.2013 17:21  •  Autor: Lukáš Will

Aktuální informace

Aktuální informace... o zvoncích, achránkách, odečtech vody a tepla a další obecné informace

Vážení obyvatelé,

dovolujeme si Vás upozornit na následující:

Vlastníci, kteří nemají přístup k počítači a internetu, mohou požádat výbor SVJ na základě písemné žádosti – elektronicky na adresu vybor@sokolovska130.cz, pomocí kontaktního formuláře na stránkách http://www.sokolovska130.cz/o-nas nebo do schránky společenství Sokolovská 130 (byt č. 15)

Berte na vědomí, že odečty vody v průběhu roku jsou prováděny radiově, slouží jen pro vaši informaci a provádí je výbor SVJ. Nemusíte nikoho cizího pouštět do svých bytů.
Finální odečty vody budou prováděny na konci roku 2013.

 

Děkujeme za vstřícnost
Výbor SVJ